ปรับปรุงห้องประชุมสภา ชั้น 3

14 มิถุนายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพงานก่อสร้าง