ปรับปรุงห้องประชุมสภา ชั้น 3

14 มิถุนายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) เกี่ยวกับงานก่อสร้าง