ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 มกราคม 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม

กองนโยบายและแผนจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา