ศธ 02148/ว 1404 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

16 ธันวาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) หน่วยงานราชการอื่น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด