นร 0804.01/ 12612 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 ธันวาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) หน่วยงานราชการอื่น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด