นร 0804.01/4633 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายบุรณาการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 พฤษภาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) หน่วยงานราชการอื่น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด