กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

28 เมษายน 2567 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม

กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน