อว 0205.3/ว 4587 เรื่อง ขอให้พิจารณารายงานโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการเสริมสร้างเอกลักษณ์ฯ

6 มีนาคม 2567 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด