อว 02005/ว 22502 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประจำปี 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

20 พฤศจิกายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด