ทปอ.มรภ.185/2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงการแก้ไขโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567

15 พฤศจิกายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) หน่วยงานราชการอื่น

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอเชิญรองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปรับแก้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด