อว 0225/ว 21916 เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

15 พฤศจิกายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการเพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด