ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างรายการปรับปรุงศุนย์นวัตกรรม Co Working Space

8 พฤศจิกายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม