แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) แผนมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 


แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


​แผนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง


กรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ