นร 0804.01/12843 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 ธันวาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) หน่วยงานราชการอื่น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด