ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

17 สิงหาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม