ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษา

16 มีนาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษา (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565