ประชุมปฏิบัติการ

17 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  การประชุมครั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 76 คน