ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

15 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังภาพ