ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร

10 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังภาพ