ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา