ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่อยู่ : 133 ถนนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073 299614

e-mail : yru_plan@yru.ac.th

แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/8Rz8eN9X6Ldu8ANRA